UTBILDNING

FORTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING


Goda kundskaper inom affärsjuridiken gör det lättare att hantera de juridiska utmaningar som uppkommer i det dagliga livet som företagare. 

Jag har många års erfarenhet av att utbilda icke-jurister inom komplexa områden inom flera rättsområden. Mina framgångsfaktorer är min förmåga att förklara juridiken utan fokus på paragrafer, på ett pedagogiskt sätt med exempel från verkligheten.


Jag erbjuder juridiska utbildningar inom arbetsrätt, arbetsmiljö och avtalsrätt. Kursernas längd varierar och de flesta kan göras både kortare och längre.


Arbetsrättsliga utbildningar

 • Konsten att anställa rätt
 • VD och dennes avtal
 • När man nått vägs ände - uppsägning och avsked
 • Hantering av misskötsel
 • Förhandling med facket
 • Arbetsbristuppsägning steg för steg
 • Verksamhetsövergång, m.m.


Arbetsmiljörättsliga utbildningar

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
 • Hantering av kränkande särbehandling och diskriminering 
 • Tillbud och arbetsskador - vikten av fungerande rutiner, m.m.


Avtalsrättsliga utbildningar

 • Aktieägaravtalet - hur bör det se ut och varför är det viktigt
 • Standardavtal - en inblick i entreprenadjuridiken och AB04
 • Befrielsegrunder - force majeure och andra regler m.m.
 • Fullmaktslära - vad är behörighet respektive befogenhet och vad händer om de överskrids, m.m.


Jag kommer gärna ut till ert företag och erbjuder kurser och utbildningar helt baserat på ert behov. Kontakta mig för mer information.