JURIDISK RÅDGIVNING

TILLGÄNGLIG, PROFESSIONELL, LÖSNINGSORIENTERAD

TILLGÅNG EFTER BEHOV


Ni är välkomna till von Z Juridik med era juridiska frågor, stora som små.


Jag vänder mig till alla typer av bolag och utformar leveransen utefter ert behov.

Jag kan utgöra ett arbetsrättsligt komplement till er bolagsjurist. Kanske behöver ni en jurist om kan förklara svenska regler för juridikavdelning på huvudkontoret ute i Europa. Arbetsgivarföreningen anser inte er fråga vara tillräckligt intressant för att stödja er i aktuell arbetstvist - då finns jag här. 


Jag kan hjälpa er genom följande upplägg.


LÖPANDE RÅDGIVNING


Ni är välkomna att kontakta mig när era frågor uppkommer. Debitering löpande eller som paketpris och överenskommes tillsammans.

BOLAGSJURIST PÅ DISTANS


Ni kan anlita mig som er bolagsjurist på distans.

Detta upplägg görs utifrån ert specifika behov. Jag kan utgöra komplement till befintlig bolagsjurist som behöver stöd gällande HR/arbetsrättsliga- och arbetsmiljörättsliga frågor, eller så kan jag utgöra hela juristfunktionen och hantera både HR juridiken och affärsjuridiken hos er. Ta kontakt så förklarar jag mer!

JURIDISKT PAKET


När ni har en situation som ni inte vill hantera själva. Kanske vet ni mer er att ni står inför en omorganisation på företaget och vill ha hjälp med just detta. Kanske vill ni en gång för alla ta tag i ert arbetsmiljöarbete men vet inte hur eller vad detta innebär.

Kontakta mig så kommer vi fram till en lösning som innebär att ni har full kontroll på kostnadsbilden och får en tydlig bild av hur processen ser ut.

FÖRENINGSJURIDIK


Jag kan bistå er branschförening med juridik genom olika upplägg där jag bistår branschorganisationen i sig med juridiska spörsmål (såsom uppdatering av allmänna villkor, branschspecifika rättsutredningar m.m) men även genom juridisk rådgivning åt branschens medlemmar i olika omfattning - beroende på behov.

Kontakta mig för att veta mer.